نمایش یک نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36

کره کنجد۵۰۰گرمی

90,000 تومان
کنجد، گیاهی یکساله است که گل های آن به رنگ سفید یا قرمز، بطور تک تک در کناره برگهای قسمت انتهایی ساقه ظاهر می شود. میوه این گیاه به صورت کپسول و محتوی دانه های کوچک، مسطح و بیضی شکل است که دانه کنجد نامیده می شود و قسمت مورد استفاده این گیاه به شمار می رود