نمایش یک نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36

کافی میکس ۲۴ عددی ماردین

64,000 تومان
سوکرالوز موجود کافی میکس کم کالری ماردین دوست دندان هاست وباعث پوسیدگی وآسیب دیدن دندان ها نمی شود. وباکتری ها آن را به عنوان یک ماده غذایی نمی شناسند.