نمایش یک نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36

سویق نخود جوانه فرد

20,000 تومان
سویق به تنهایی یک خوراک کامل است و استفاده از آن به صورت ناشتا به تنهایی یا همراه شیر، عسل و یا خرما بسیار مفید است