المان های وودمارت

جداول قیمت گذاری با دکمه سفارشی

پایه
پایه
تومان ۱۹۹ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت LPDDR3
۵٫۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پرمیوم
موارد اضافی
تومان ۲۶۰ بدون مالیت
۳۲ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵٫۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
کارایی
کامل
تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۲۸ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵٫۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
المان های وودمارت

جداول قیمت گذاری سبک جایگزین

پایه
تومان ۱۹۹ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت LPDDR3
۵٫۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پرمیوم
بالا
تومان ۲۶۰ بدون مالیات
۳۲ گیگابایت
۴گیگابایت LPDDR3
۵٫۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
کارایی
بهترین
تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۲۸ گیگابایت
۴گیگابایت LPDDR3
۵٫۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
المان های وودمارت

جداول قیمت گذاری با افزودن به دکمه کارت

پایه
جدید
تومان ۱۹۹ بدون مالیات
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت LPDDR3
۵٫۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پرمیوم
پایه
تومان ۲۶۰ بدون مالیات
۳۲ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵٫۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته
موارد اضافی
تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۱۲۸ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵٫۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
بسیار پیشرفته
کاملا
تومان ۳۶۰ بدون مالیات
۲۵۶ گیگابایت
۳ گیگابایت LPDDR3
۵٫۲ اینچ
پردازنده Helio X25
۲۱٫۱۶ مگاپیکسل
المان های وودمارت

جداول قیمت گذاری با سابقه تصویر

ساخت ساده
تومان ۱۰۰۰ ماهانه
i3 یا Ryzen 3
۸ گیگابایت RAM
۱۰۵۰Ti
۱۲۰ گیگابایت SSD
ساخت رنگی
تومان ۱۸۰۰ ماهانه
i5 یا Ryzen 5
۱۶ گیگابایت RAM
۱۰۶۰
۲۴۰ گیگابایت SSD
ساخت پرمیوم
تومان ۲۵۰۰ ماهانه
i7 یا Ryzen 7
۳۲ گیگابایت RAM
۱۰۷۰Ti
۴۸۰ گیگابایت SSD
بسیار پیشرفته
تومان ۴۰۰۰ ماهانه
i9 یا Ryzen TR
۶۴ گیگابایت RAM
۱۰۸۰Ti
۱ ترابایت SSD